Ubezpieczenia

Nasze biuro prowadzi sprzedaż ubezpieczeń wyjazdów turystycznych i wyjazdów służbowych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym  SIGNAL IDUNA POLSKA.

Ubezpieczamy osoby indywidualne oraz grupy na wyjazdy krajowe i zagraniczne.

 


 

UBEZPIECZENIA BEZPIECZNE PODRÓŻE: kompleksowe ubezpieczenie turystyczne zapewniające optymalną ochronę Klientów wyjeżdżających poza granice w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych , zawodowych.

informujemy, że w trosce o naszych klientów rozszerzyliśmy ochronę ubezpieczeniową w produktach Bezpieczne Podróże o  koszty leczenia spowodowane przez koronawirusy Sars-Cov-1, Sars-Cov-2

Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej:

 • Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże od 8.05.2020 świadczymy ochronę z tytułu kosztów leczenia spowodowanych przez koronawirusy Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na CoVid-19.
 • W ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże dodatkowo przedłużamy bezpłatnie ochronę do 7 dni w zakresie kosztów leczenia i assistance w przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek epidemii choroby zakaźnej, pandemii, których początek nastąpił w trakcie pobytu Ubezpieczonego za granicą.

TRAVEL od 1 do 365 dni

MULTITRIP 6-12 miesięcy w formie imiennej i 12 miesięcy w formie bezimiennej.

 

Powyższe ubezpieczenia obejmują:

 • KL Koszt leczenia  – od 10.000 do 300 000 euro, w tym do 6000 euro koszt ratownictwa
 • assistance w zakresie standard/super
 • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków od 15.000 PLN do 100 000 PLN
 
Dodatkowe ryzyka, które można ubezpieczyć:
 • uprawianie sportów zimowych
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • uprawianie sportów ekstremalnych
 • wyczynowe uprawianie sportów
 • wykonywanie pracy fizycznej poza granicami, również wolontariat i praktyki
 • zaostrzenie choroby przewlekłej
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego oraz OC

 

UBEZPIECZENIA – POLSKA NNW – NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 Ubezpieczenie to obejmuje  wypłatę świadczeń z tytułu nieszczęśliwego wypadku i związanego z tym uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu śmierci, powstałych na terenie Polski lub w pasie przygranicznym (w zależności od wybranego zakresu terytorialnego).

Wysokość odszkodowania ustala się po całkowicie zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji na podstawie przedstawionej SIGNAL IDUNA dokumentacji medycznej. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokość świadczenia określana jest przez lekarza wyznaczonego przez SIGNAL IDUNA.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch wariantach do wyboru:

 • STANDARD PLUS – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance.
 • SUPER PLUS – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pas przygraniczny (30 km w głąb lądu) w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków assistance, kosztów udzielenia pierwszej pomocy medycznej oraz kosztów ratownictwa.

Wariant SUPER PLUS można dodatkowo rozszerzyć o następującą ochronę ubezpieczeniową związaną z:

 • wyczynowym uprawianiem sportów
 • uprawianiem sportów ekstremalnych, np. sporty motorowe, powietrzne, paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa i wysokogórska, kolarstwo górskie, skoki na bungee, jazda na nartach/snowboardzie poza wyznaczonymi szlakami.

Ryzyka związane z amatorskim uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard), uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (jazda konna, polo, myślistwo, paintball, nurkowanie z użyciem aparatu oddechowego (akwalungu), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, freediving, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne (jeśli nie są uprawiane wyczynowo), a także praca fizyczna są objęte standardową umową ubezpieczenia.

Dodatkowo każdy wariant może zostać rozszerzony o poniższe ryzyka:
• koszty rehabilitacji,
• bagaż podróżny,
• sprzęt sportowy,
• odpowiedzialność cywilna.


 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ BEZPIECZNE REZERWACJE

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Ubezpieczenie dostępne są w następujących wariantach:

 1. rezygnacji z podróży, w tym:
 • rezygnacja z imprezy, wyjazdu bądź konferencji,
 • anulowania biletu,
 • anulowania rezerwacji z noclegów.

    2. przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Każde ubezpieczenie może zostać zawarte w jednej z dwóch wersji:

 • ze zwrotem 80% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów,

lub

 • ze zwrotem 100% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów.

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ryzyko związane z następstwem chorób przewlekłych.

OFERTA DLA MŁODYCH

SIGNAL IDUNA Card zapewni Ci kompleksową ochronę ubezpieczeniową, w tym:

 • pokrycie kosztów leczenia (ubezpieczenie KL)
 • kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW)
 • kosztów wyrządzonej przez Ciebie szkody (ubezpieczenie OC)

SIGNAL IDUNA Card pomoże Ci w każdej sytuacji

W trudnej sytuacji otrzymasz szybką pomoc dzwoniąc lub wysyłając sms do Centrali Alarmowej, która pracuje dla Ciebie 24 h przez 365 dni w roku.
Numery do Centrali Alarmowej podane są na karcie SIGNAL IDUNA Card.

Korzystna alternatywa dla ubezpieczenia obowiązkowego

Na początku roku szkolnego lub akademickiego zawsze trzeba wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. SIGNAL IDUNA Card świetnie sprawdzi się w roli takiego ubezpieczenia. Jest przy tym alternatywą dla ubezpieczeń, oferowanych w szkolnym sekretariacie lub dziekanacie uczelni.

Specjalnie dla miłośników sportu

Jeśli amatorsko uprawiasz sport, w tym: surfing, windsurfing i kitesurfing, SIGNAL IDUNA Card zapewni Ci najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

Przegląd stomatologiczny gratis

W drugim roku posiadania karty SIGNAL IDUNA Card możesz skorzystać z darmowego przeglądu stomatologicznego.


 

© Copyright 2017 BESKiD-ACTiVE powered by Alion.pl
Opublikowane na stronie oferty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.